Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

Xuất bản: 04/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

C. Kết hợp đấu tranh quân sự vơi đấu tranh chính trị, ngoại giao.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Trả lời

Nhận xét kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng

Đáp án: D

Ghi nhớ:

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ta đã chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đông minh để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đây là bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong thời kì hiện nay.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM