Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Xuất bản: 29/05/2020 - Cập nhật: 02/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong số các nhân tố sau, đâu là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam

A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đàon kết quốc tế

C. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

D. Củng cố khối liên minh công - nông

Trả lời

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đáp án: C

Ghi nhớ

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của các mạng Việt Nam. Đảng ra đời đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng cụ thể đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử 9 và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM