Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông...

Xuất bản: 29/05/2020 - Cập nhật: 02/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào dưới dây của Liên Hợp quốc và tổ chức Asean?

A. Bình đăng chủ quyền và quyền tự quyết

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Trả lời

Trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Liên Hợp quốc và tổ chức Asean?

Đáp án: D

Tham khảo

Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế được ghi nhận lần đầu tiên trong Hiến chương liên hợp quốc và được khẳng định rõ ràng trong Tuyên bố năm 1970, trong đó chỉ rõ “mỗi quốc gia giải quyết tranh chấp quốc tế của mình với các quốc gia khác bằng phương pháp hòa bình để không dẫn đến đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế và công bằng”

Xem thêm: https://sngv.quangbinh.gov.vn/3cms/nguyen-tac-giai-quyet-hoa-binh-cac-tranh-chap-quoc-te.htm

Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử 9 và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM