Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

a. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.

b. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo.

c. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin.

d. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH.

Trả lời

Đáp án: A

Nguyên nhân  mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM