Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

A. Do sự thỏa thuận của các nước đồng minh chống phát xít.

B. Do nghị quyết của hội nghị I-an-ta (2/1945).

C. Do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông Âu và do Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức.

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Trả lời

Đáp án: C

Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là Do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông Âu và do Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM