Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

A. Liên minh công nông vững chắc.

B. Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương đã gục ngã.

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.

Trả lời

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án: C

Ghi nhớ:

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là: Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì rước khi Đảng ra đời, phong trào cách mạng nước ta có phát triển nhưng lần lượt thất bại,. từ khi Đảng ra đời, với đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cách mạng và giành được nhiều thắng lợi to lớn, trong đó có thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM