Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Hướng dẫn làm bài tập trang 106 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 2, bài 3 và bài 4 trang 106 SGK Toán lớp 1.
các bài khác cùng chương
Back to top