Mục tiêu, nhiệm vụ của các nước ta trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) là gì?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Mục tiêu, nhiệm vụ của các nước ta trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) là gì?

A. Tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

B. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu

C. Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu

D. Thực hiện ba chương trình kinh tế lớn.

Trả lời

Mục tiêu, nhiệm vụ của các nước ta trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) là thực hiện ba chương trình kinh tế lớn lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

Đáp án: D

Ghi nhớ

Nhiệm vụ và mục tiêu Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 - 1990 là cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 9 và đạt được những kết quả cao

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM