Mùa xuân của tôi

Mùa xuân của tôi
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Vũ Bằng
Hoàn cảnh sáng tác:
Mùa xuân của tôi được trích từ thiên tùy bút "Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt" trong tập bút kí "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Đây là tác phẩm ông sáng tác trong thời gian sống ở trong vùng kiểm soát của Mĩ ngụy, xa cách quê hương đất bắc. Nhà văn đã gửi gắm vào trong trang sách nỗi niềm thương nhớ da diết quê hương, gia đình và lòng mong mỏi đất nước hòa bình, thống nhất.