Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)

Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Năm sáng tác:1985
Tác giả:Ma Văn Kháng
Hoàn cảnh sáng tác:
Truyện trích trong phần II của tiểu thuyết cùng tên. Tác phẩm ra đời khi Ma Văn Kháng trở về Hà Nội và đất nước có những bước chuyển mình sau chiến tranh. Công cuộc đổi mới đó có ảnh hưởng sâu sắc tới từng gia đình – tế bào của xã hội.