Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu trước Cách mạng tháng Tám

Xuất bản: 02/01/2024 - Tác giả:

Kể tên một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu hỏi trang 47 Kết nối tri thức

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Kể tên một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trả lời:

Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945:

- Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)

- Kháng chiến chống quân Tống thời Tiền Lê (981)

- Kháng chiến chống quân Tống thời Lý (1075 - 1077)

- Kháng chiến chống quân Mông Cổ và quân Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)

- Kháng chiến chống quân Xiêm (1785)

- Kháng chiến chống quân Thanh (1789)

Bổ sung thêm thông tin:

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần phải đối mặt với các cuộc xâm lược của các thế lực ngoại bang. Tuy nhiên, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường bất khuất, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi trong nhiều cuộc kháng chiến, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong số đó, có một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán (938)

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán (938) là cuộc kháng chiến đầu tiên của dân tộc Việt Nam chống lại một kẻ thù mạnh hơn gấp bội. Với tài thao lược của Ngô Quyền, quân dân ta đã giành thắng lợi oanh liệt trên sông Bạch Đằng, đánh tan quân Nam Hán, lập nên cơ sở vững chắc cho sự hình thành nhà nước Đại Cồ Việt.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Tiền Lê (981)

Cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Tiền Lê (981) là một trong những cuộc kháng chiến lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân dân ta đã đánh bại quân Tống xâm lược, bảo vệ vững chắc bờ cõi của đất nước.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Lý (1075 - 1077)

Cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Lý (1075 - 1077) là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tài thao lược của Lý Thường Kiệt, quân dân ta đã đánh bại quân Tống xâm lược, bảo vệ vững chắc bờ cõi của đất nước.

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ và quân Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ và quân Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII) là một trong những cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quân dân ta đã đánh bại quân Mông Cổ xâm lược, bảo vệ vững chắc bờ cõi của đất nước.

Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785)

Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785) là một trong những cuộc kháng chiến nhanh chóng, dứt khoát nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với chiến thuật phù hợp và tài thao lược của Nguyễn Huệ, quân dân ta đã đánh bại quân Xiêm xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789)

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) là một trong những cuộc kháng chiến hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân dân ta đã đánh bại quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Những cuộc kháng chiến thắng lợi của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Những thắng lợi này đã góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm sau này.

Ngoài những cuộc kháng chiến tiêu biểu trên, lịch sử dân tộc Việt Nam còn ghi nhận nhiều cuộc kháng chiến thắng lợi khác, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Kể tên một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM