Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng ... , Câu 1 trang 121 SGK Sinh học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hướng dẫn giải câu 1 trang 121 SGK Sinh 10 thuộc Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật - Phần hai - Chương 6: Sinh học vi sinh vật - SGK Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu hỏi

Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng. Cho biết kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này và giải thích?

Trả lời

Vi sinh vật cần nguồn carbon là amino acid loại methionine (chất hữu cơ); nguồn năng lượng không cần ánh sáng. Như vậy kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này là hóa tự dưỡng.

Giải thích

- Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật:

+ Quang tự dưỡng: nguồn năng lượng – ánh sáng và nguồn carbon – CO2, HCO3- hoặc các chất tương tự.

+ Hóa tự dưỡng: nguồn năng lượng – chất vô cơ (H2S, NH3 hoặc Fe2+) và nguồn carbon - CO2, HCO3- hoặc các chất tương tự.

+ Quang dị dưỡng: nguồn năng lượng – ánh sáng và nguồn carbon – chất hữu cơ.

+ Hóa dị dưỡng: nguồn năng lượng – chất hữu cơ và nguồn carbon – chất hữu cơ.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải câu 1 trang 121 SGK Sinh 10 Kết nối tri thức:"Một loại vi khuẩn chỉ cần amino acid loại methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và sống trong hang động không có ánh sáng. Cho biết kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này và giải thích?". Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải sinh 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM