Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn

Xuất bản: 29/02/2024 - Tác giả:

Dàn ý và TOP 5+ đoạn văn mẫu hay nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc từ truyện Một người Hà Nội

Tham khảo những bài văn mẫu hay nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc do Đọc Tài Liệu sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng bài viết sẽ giúp các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích để viết được một đoạn văn hay và sâu sắc.

Dàn ý suy nghĩ về mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Khải và tác phẩm "Một người Hà Nội".

- Nêu vấn đề: mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

2. Thân bài

a) Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

- Phẩm chất cá nhân tốt đẹp giúp con người nhận thức đúng đắn về giá trị văn hóa dân tộc.

- Phẩm chất cá nhân tốt đẹp giúp con người có ý thức bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

- Phẩm chất cá nhân tốt đẹp giúp con người sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

b) Phân tích mối quan hệ ấy thể hiện trong tác phẩm "Một người Hà Nội"

- Nhân vật Hiền:

+ Là một người Hà Nội yêu nước, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thông minh, nhạy cảm, ứng phó linh hoạt với thời cuộc, tính toán thực tế, không “lãng mạn”, “viễn vông”.

+ Thể hiện qua những hành động cụ thể: cất giữ kỷ vật, giữ gìn nếp sống, truyền lại tình yêu Hà Nội cho con cháu, dạy bảo con cháu những điều tử tế

+ Trước những biến động thăng trầm của thời thế, cô không dễ để mình bị lôi kéo, mua chuộc, vẫn luôn gìn giữ được nếp nghĩ thực tế, lối sống sang, đẹp, duy trì không gian gia đình tao nhã, sang trọng.

+ Nhận biết rõ những giá trị trường tồn giữa những biến động xã hội khôn lường (qua câu chuyện về cây si ở đền Ngọc Sơn)

=> Tác phẩm cho thấy tầm quan trọng của phẩm chất cá nhân trong việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Phẩm chất, tính cách của cá nhân có quan hệ chặt chẽ với năng lực nhận thức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Người có phẩm chất, tính cách cá nhân tốt đẹp như cô Hiền sẽ nhận thức rõ các giá trị văn hóa, từ đó có ý thức gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của gia đình, tôn trọng, bảo tồn các giá trị văn hóa của Hà Nội và dân tộc. Ngược lại, người có năng lực nhận thức hạn chế, phẩm chất thấp kém ắt cũng khó nhận biết, tôn trọng hay có hành động gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và đất nước.

3. Kết bài

- Khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

- Liên hệ bản thân: Rèn luyện phẩm chất cá nhân để góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

TOP 5+ đoạn văn suy nghĩ về mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

Mẫu số 1

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì hội nhập, giao lưu giữa nền văn hóa và kinh tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa là càng được chú trọng. Qua tác phẩm “Một người Hà Nội”, có thể thấy mối quan hệ mật thiết giữa phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Rõ ràng, phẩm chất, tính cách của cá nhân có quan hệ chặt chẽ với năng lực nhận thức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Người có phẩm chất, tính cách cá nhân tốt đẹp như cô Hiền sẽ nhận thức rõ các giá trị văn hóa, từ đó có ý thức gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của gia đình, tôn trọng, bảo tồn các giá trị văn hóa của Hà Nội và dân tộc. Người có năng lực nhận thức hạn chế, phẩm chất thấp kém ắt cũng khó nhận biết rõ các giá trị văn hóa để từ đó biết tôn trọng, có hành động gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của cha ông, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và đất nước.

Mẫu số 2

Từ truyện “Một người Hà Nội”, có thể thấy việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc có mối quan hệ mật thiết với phẩm chất và tính cách cá nhân của con người. Ngày nay khi đất nước đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt khi cuộc sống của nhân dân ta bắt đầu hội nhập, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau sẽ có những thay đổi về mặt tinh thần văn hóa. Nếu như phẩm chất và tính cách cá nhân  của mỗi người biết cách trân trọng văn hóa truyền thống thì việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc sẽ được phát huy tốt hơn. Là một công dân, bản thân phải biết cách chọn lọc, học hỏi những điều tốt đẹp của thế giới để phát triển đất nước nhưng đồng thời cũng phải biết giữ gìn, tôn trọng các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc ta, phát huy những truyền thống tốt đẹp để nền văn hóa của đất nước ta sẽ tồn tại theo thời gian.

Mẫu số 3

Qua truyện Một người Hà Nội, ta có thể thấy phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là khi thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, con người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và văn minh khác nhau, ít nhiều cũng có sự thay đổi về mặt tinh thần văn hóa. Tuy nhiên nếu phẩm chất và tính cách cá nhân của ta trân trọng những nét đẹp truyền thống hơn, yêu thích tinh hoa văn hóa đất nước hơn thì việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc sẽ được phát huy tốt hơn. Là một công dân tốt, ngoài việc học hỏi những cái đẹp, cái tốt của nền văn hóa thế giới để phát triển đất nước thì song song, chúng ta cũng phải giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta để nó không bị mai một theo thời gian.

Mẫu số 4

Cô Hiền là một người Hà Nội thông minh, nhạy cảm, ứng phó linh hoạt với thời cuộc, tính toán thực tế, không “lãng mạn”, “viển vông”. Trước những biến động thăng trầm của thời thế, cô không dễ để mình bị lôi kéo, mua chuộc, vẫn luôn gìn giữ được nếp nghĩ thực tế, lối sống sang, đẹp; biết dạy bảo con cháu những điều tử tế (“không được sống tuỳ tiện, buông tuồng”, “biết tự trọng, biết xấu hổ”); biết gìn giữ và chăm chút những đồ vật cổ kính, duy trì không gian gia đình tao nhã, sang trọng (qua hình ảnh những đồ nội thất trong phòng khách nhà cô Hiền); nhận biết rõ những giá trị trường tồn giữa những biến động xã hội khôn lường (qua câu chuyện về cây si ở đền Ngọc Sơn). Vì thế, cô Hiền đích thực là một “hạt bụi vàng” của Hà Nội, rất đáng trân trọng, ngưỡng mộ.

Rõ ràng, phẩm chất, tính cách của cá nhân có quan hệ chặt chẽ với năng lực nhận thức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Người có phẩm chất, tính cách cá nhân tốt đẹp như cô Hiền sẽ nhận thức rõ các giá trị văn hoá, từ đó có ý thức gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của gia đình, tôn trọng, bảo tồn các giá trị văn hoá của Hà Nội và dân tộc. Người có năng lực nhận thức hạn chế, phẩm chất thấp kém ắt cũng khó nhận biết rõ các giá trị văn hoá để từ đó biết tôn trọng, có hành động gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của cha ông, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của địa phương và đất nước.

Mẫu số 5

Phẩm chất, tính cách của cá nhân có quan hệ chặt chẽ với năng lực nhận thức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Người có phẩm chất, tính cách cá nhân tốt đẹp như cô Hiền sẽ nhận thức rõ các giá trị văn hoá, từ đó có ý thức gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của gia đình, tôn trọng, bảo tồn các giá trị văn hoá của Hà Nội và dân tộc. Người có năng lực nhận thức hạn chế, phẩm chất thấp kém ắt cũng khó nhận biết rõ các giá trị văn hoá để từ đó biết tôn trọng, có hành động gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của cha ông, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của địa phương và đất nước.

-/-

Trên đây là dàn ý chi tiết và một số mẫu đoạn văn nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc qua truyện Một người Hà Nội của Nguyễn Khải do Đọc tài liệu sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các em có thêm những ý văn hay cho bài viết của mình. Tham khảo thêm các bài văn hay khác tại mục tài liệu Văn mẫu 11 để tự rèn luyện kỹ năng làm văn. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM