Mẹ tôi

Mẹ tôi
Năm sáng tác:1886
Tác giả:Edmondo De Amicis
Hoàn cảnh sáng tác:
- Văn bản “Mẹ tôi” rút từ tập “Những tấm lòng cao cả”. - Những tấm lòng cao cả là một cuốn tiểu thuyết trẻ em của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis. Lấy bối cảnh trong lúc nước Ý đang thống nhất cũng như nói về đề tài yêu nước. Tiểu thuyết được xuất bản đầu tiên vào ngày 18 tháng 10, năm 1886 là ngày khai trường ở Ý và trở thành một hiện tượng của văn học ở quốc gia này.