Mẫu đề thi thử vật lí 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2018

Tải về tham khảo đề và đáp án thi thử môn Vật lí lớp 12 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần 2 của trường THPT chuyên Đại học KHTN Hà Nội.

Chi tiết đề thi thử Vật lí 12 THPT quốc gia năm 2018 - Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

câu 1 đến 5 trang 1 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 6 đến 10 trang 2 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 11 đến 17 trang 3 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 18 đến 23 trang 4 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 24 đến 32 trang 5 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 33 đến 38 trang 6 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 39 đến 40 trang 7 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội

Đáp án gợi ý

1.D 9.B 17.C 25.D 33.C
2.B 10.B 18.C 26.C 34.D
3.A 11.D 19.B 27.D 35.B
4.D 12.D 20.C 28.B 36.C
5.B 13.B 21.A 29.A 37.A
6.A 14.C 22.B 30.D 38.A
7.D 15.C 23.D 31.B 39.C
8.A 16.C 24.A 32.A 40.A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Mẫu đề thi thử vật lí 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 4

Cùng thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 4 với cấu trúc chuẩn dễ dàng ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 3 với cấu trúc chuẩn đề thi chính thức của Bộ dễ dàng giúp em ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 2

Cùng thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 số 2 với cấu trúc chuẩn dễ dàng ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu