Mẫu đề thi thử vật lí 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2018

Tải về tham khảo đề và đáp án thi thử môn Vật lí lớp 12 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần 2 của trường THPT chuyên Đại học KHTN Hà Nội.

Chi tiết đề thi thử Vật lí 12 THPT quốc gia năm 2018 - Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

câu 1 đến 5 trang 1 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 6 đến 10 trang 2 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 11 đến 17 trang 3 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 18 đến 23 trang 4 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 24 đến 32 trang 5 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 33 đến 38 trang 6 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội
câu 39 đến 40 trang 7 đề vật lí thi thử thpt chuyên khtn hà nội

Đáp án gợi ý

1.D 9.B 17.C 25.D 33.C
2.B 10.B 18.C 26.C 34.D
3.A 11.D 19.B 27.D 35.B
4.D 12.D 20.C 28.B 36.C
5.B 13.B 21.A 29.A 37.A
6.A 14.C 22.B 30.D 38.A
7.D 15.C 23.D 31.B 39.C
8.A 16.C 24.A 32.A 40.A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Mẫu đề thi thử vật lí 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lí trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Lý 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top