Mẫu đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2 - Tải miễn phí

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2. Đây là mẫu đề với những bài tập ngắn kiểm tra vốn từ vựng của các em học sinh lớp 2; đề mẫu có nhiều dạng bài kiểm tra cơ bản như: viết nốt từ, nối hình và chữ, hoàn thành câu, sắp xếp lại từ... Đề phù hợp với các em kiểm tra trên lớp hoặc luyện tập tại nhà.

Mẫu đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

Name:_________________________________

I. Read and match:

mau de kiem tra tu vung tieng anh lop 2 anh 1

II. Match:

F
____OAT

____ATHER

G
B__N

__UMP

H
____ISH

___ARDEN

I
____OUSE

P___G

J
__ORSE

___OG

III. Read and complete:

mau de kiem tra tu vung tieng anh lop 2 anh 2

IV. Cross out the wrong letter:

Pencial..................................

Queena.................................

Trat.......................................

Sctar....................................

Thable..................................

Odd one out:

1. Duck Run Jump

2. Van Wash Wave

3. Window Table Cow

4. Fox Box Goat

5. Yoghurt Sun Star

6. Zebra Lion Zoo

V. Rearrange these letters:

Nur...................................

Kys..................................

Labl..................................

Mujp.................................

Nep..................................

X