Sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Xuất bản: 03/06/2020 - Tác giả:

Lý thuyết lịch sử 9 bài 5 các nước Đông Nam Á giúp các bạn nắm vững kiến thức trọng tâm bài 5 sử 9.

Lý thuyết sử 9 bài 5

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

 Được coi như nơi khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945, Đông Nam Á trở thành khu viwjc của cá quốc gia đã giành được độc lập tự do và đạt nhiều thành tựu to lớn đầy ấn tượng trong xây dựng đất nước và hợp tác phát triển. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức ASEAN là minh chứng tiêu biểu cho nhữn thành tựu đó - hòa bình ổn định và hợp tác phát triển.

Tình hình Đông Nam Á trươc và sau năm 1945

   Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của ác nước phương Tây.

   Tháng 8 năm 1945, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy dành chính quyền

Nhưng ngay sau đó, nhiều danh tộc Đông Nam Á lại phải kháng chiến chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc

Cho tới giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á lần lượt giành độc lập

Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam phân hóa trong chính sách đối ngoại. Tháng 9/1954 , Mĩ cùng Anh, Pháp lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO). Thái Lan và Philíppin tham gia tổ chức này. Mĩ xâm lước Việt Nam, Lào, Campuchia, Inđônêxia và Miến Điện thi hành chính sách hòa bình trung lập.

Câu hỏi ôn tập

 • 1. Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.
 • 2. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Tham khảo

đáp án qua bài viết gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 9

Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN

Sự ra đời

Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc, ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cố (Thái Lan) bởi 5 nước Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo và Thái Lan.

Mục tiêu

Phát triển kinh tế và văn hóa, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Tháng 2/1976, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam á được kí tại Bali (Inđônêxia), xác định các nguyên tắc hoạt động

Nguyên tác hoạt động

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, hợp tác phát triển.

Từ "ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10"

Năm 1984, Brunây trở thành thành viên thứ sáu. Đến những năm 90 của thế kỉ XX, xu hướng nổi bật là mở rộng thành viên: Việt Nam (1995), Lào và Mianma (1997), Campuchia (1999). Mười nước Đông Nam Á cùng đứng đầu trong một tổ chức. ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác kinh tế. Một chương mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á.

Câu hỏi ôn tậpTrình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 5

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 5

Sơ đồ hóa kiến thức lý thuyết bài 5 lịch sử 9 - Các nước Đông Nam Á

Trên đây là những kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 5 được biên soạn giúp các em ôn tập tốt hơn và đạt được kết quả cao khi học môn Lịch sử lớp 9. Các em có thể xem lý thuyết sử 9 bài 6 - Các nước Châu Phi  hoặc tiếp tục ôn tập với những nội dung tiêp theo của bài viết này.

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 5

Soạn sử 9 bài 5

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trang 25 sách giáo khoa lịch sử 9:

Bài 1 trang 25 sgk Sử 9

Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.

Hướng dẫn

Vẽ lược đồ Đông Nam Á

Bài 2 trang 25 sgk Sử 9

Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?

Trả lời

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

 • Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.
 • Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

Như thế:

 • ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.
 • Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất
 • Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

- Năm 1992 Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

- Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 5 thường gặp

Câu 1

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Trả lời

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

Câu 2

Hiệp ước Ba li (2/1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

Trả lời

Hiệp ước Ba li (2/1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là:

 • Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
 • Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 • Hợp tác phát triển có kết quả.

Câu 3

Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kì XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là gì?

Trả lời

Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kì XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là quan hệ đối đầu do vấn đề Campuchia.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM