Sử 9 bài 4: Các nước châu Á

Xuất bản ngày 03/06/2020 - Tác giả:

Lý thuyết lịch sử 9 bài 4 các nước châu Á giúp các bạn nắm vững kiến thức trọng tâm bài 4 sử 9

Lý thuyết sử 9 bài 4

CÁC NƯỚC CHÂU Á

   Với diện tích rộng lớn và dân số đông nhất thế giới, châu Á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, các dân tộc châu Á đã giành lại được độc lập dân tộc và ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội. Hai nước lớn ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng giữ vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Tình hình chung

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Á bị nô dịch bở các đế quốc. Đến cuối những năm 50 của thế kỉ XX, các nước châu Á đều giành được độc lập (Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia...). Nửa sau thế kỉ XX, do đế quốc xâm lược quay trở lại xâm lược, tình hình châu Á, không ỏn định ( Đông Nam Á và Tây Á). Sau "Chiến tranh lạnh", một số nước diễn ra xung đột, li khai (Ấn Độ và Pakixtan, Xri Lan-ca, Philíppin...)

Châu Á đạt tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan...). Dự đoán "thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á". Ấn Độ thực hiện "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, là cường quốc về công nghệ phần mềm, hạt nhân và vũ trụ.

Câu hỏi ôn tập: Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945

Trung Quốc

Từ năm 1946-1949, cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến, đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập. Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á.

Sau 20 năm biến động (1959-1978), từ năm 1978, Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa với chủ trương: xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách mở cửa, nhằm mục tiêu giàu mạnh, văn minh.

Nền kinh tế Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, GDP tăng 9,6%, đứng thứ 2 thế giới (2011). Về đối ngoại, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia, Việt Nam,...; thu hồi Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999).

Câu hỏi ôn tập: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 4

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 4

Sơ đồ hóa kiến thức bài 4 lịch sử 9 - Các nước châu Á

Trên đây là những kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 4 được biên soạn giúp các em ôn tập tốt hơn và đạt được kết quả cao khi học môn Lịch sử lớp 9. Các em có thể xem lý thuyết sử 9 bài 5 - Các nước Đông Nam Á hoặc tiếp tục ôn tập với những nội dung tiêp theo của bài viết này.

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 4

Soạn sử 9 bài 4

Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập trang 20 sách giáo khoa Lịch sử 9:

Bài 1 trang 20 sgk Sử 9

Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay.

Trả lời

- Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình hàng năm tăng 9,8% đạt giá trị 1974,8 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ 7 thế giới.

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.

- Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 1090,1 nhân dân tệ, ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

Bài 2 trang 20 sgk Sử 9

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI

Trả lời

- Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh.

- Tình hình chính trị xã hội Trung Quốc đang ổn định.

- Địa vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.

- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 4 thường gặp

Câu 1

Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Trả lời

Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là các nước châu Á đã trở thanh trung tâm kinh tế tài chính thể giới.

Câu 2

Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là gì?

Trả lời

Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 3

Thực chất của Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1968) là gì?.

Trả lời 

Thực chất của Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1968) là để tranh chấp quyền lực

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM