Sử 9 bài 34: Lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Xuất bản: 25/05/2020 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 34 tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Lý thuyết Sử 9 bài 34

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

Giai đoạn 1919 - 1930

- Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội và kinh tế Việt Nam có nhiều biến đổi

- Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đưa cách mạng Việt Nam sang một giai đoạn mới

Giai đoạn 1930 - 1945

- Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều phong trào đấu tranh, tiêu biểu là: phong trào cách mạng (1930 - 1931) và cuộc vận động dân tộc dân chủ (1936 - 1939).

- Tháng 8/1945, chớp thời cơ thuận lợi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chiến quyền trong cả nước.

Giai đoạn 1945 - 1954

- Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta lâm vào tình thế " Ngàn cân treo sợ tóc". Đảng và Chính phủ đã có những chỉ trương đúng đắn, sáng suốt để đưa đất nước thoái khỏi khó khăn.

- Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã kết thức 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Giai đoạn 1954 - 1975

- Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.

- Sau hơn 20 năm chiến đấu, với cuộc Tổng tiến công và nội dậy vĩ đại mùa Xuân năm 1975, sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã thắng lợi. Một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước ta - kỉ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Giai đoạn 1975 đến nay

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) của Đảng đã quyết định đổi mới đất nước. Nước ta đã đạt được những thành tựu, chủ yếu là về kinh tế. Khó khăn còn lớn, thử thách còn nhiều nhưng quan trọng là Đảng ta đã chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp.

cac giai doan chinh va dac diem cua tien trinh lich su viet nam tu sau cttg thu nhat den nam 2000

Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Nguyên nhân thắng lợi

- Nhân dân yêu nước, đoàn kết một lòng, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm

- Đảng ta có đường lối lãnh đạo độc lập, sáng tạo.

Bài học kinh nghiệm

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

- Đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạng thời đại

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi ôn tập kiến thức lý thuyết sử 9 bài 34

Câu 1

Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.

Xem đáp án ở bài viết hướng dẫn trả lời bài 1 trang 183 SGK Lịch sử 9

Câu 2

Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào?

Trả lời

Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám -1945 là:

  • Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941).
  • Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)
  • Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945).

Câu 3

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) quân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi nào quyết định nhất?

Trả lời

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) thắng lợi Đông - Xuân (1953 - 1954)chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là 2 thắng lợi quyết định nhất.

Trên đây là những kiến thức lý thuyết Sử 9 bài 34 trọng tâm đã được Đọc Tài Liệu biên soạn. Mong rằng những tài liệu này sẽ giúp các em luôn học tốt và đạt được điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi môn lịch sử lớp 9 của mình.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM