Sử 9 bài 32: Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1985

Xuất bản ngày 26/05/2020 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1976 - 1985)

Lý thuyết sử 9 bài 32

Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1976 - 1985)

Trong 10 năm đầu chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, nước ta thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) phát triển kinh tế - văn hóa đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976). Trong 5 năm này nước ta thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa cải tạo quan hệ sản xuất. Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một bước cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội và cải tạo đời sống nhân dân về cả vật chất lẫn tình thần. Kết quả thu được rất khả quan tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân thấp năng suất lao động chưa cao...

Tham khảo: Kinh tế Việt Nam (1976 - 1986)

Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân thực tế hàng năm
Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân thực tế hàng năm (dựa theo giá so sánh 1982) của nền kinh tế và các ngành lớn. Đơn vi: phần trăm. Nguồn số liệu để vẽ hình này là Bảng 7.1 trang 293 trong Trần Văn Thọ chủ biên (2000), Kinh tế Việt nam 1955-2000: Tính toán mới, phân tích mới, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. - Nguồn wikipedia

Kế hoạch 5 năm 1981 - 1985 được đề ra tại Địa hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982). Trong 5 năm này nước ta thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại cơ cấu, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giảm nhẹ những mất mát cân đối của nền kinh tế. Đất nước đã có những chuyên rbieens và tiến bộ đáng kể. Tuy vậy, những yếu kém vẫn chưa được khắc phục thậm chí còn trầm trọng hơn.

Thành tựu kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 và 1981 - 1985

Câu hỏi ôn tập: 

Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 1979)

Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

+  Kháng chiến chống Mĩ vừa kết thúc thắng lợi, chúng ta lại phải tổ chức chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc chống lại sự khiêu khích, tấn công xâm lược của tập đoàn Pôn Pốt (22/2/1978)

+ Quân dân ta dũng cảm chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, quân Pôn Pốt bị quét sạch khỏi nước ta.

Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

+ Từ năm 1978, ta phải đương đầu với sự chống phá của Trung Quốc. Lúc đầu là việc khiêu khích tại biên giới, gọi chuyên gia về nước, cắt viện trợ, sau là cuộc tiến công dọc biên giới phía Bắc của ta.

+ Ta đã ngoan cường chiến đấu, cùng với sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và thế giới, đã buộc Trung Quốc phải rút quân về nước (3/1979)

Câu hỏi ôn tập: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

Bài học tiếp theoKiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 33 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Trên đây là những kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 32 trọng tâm đã được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn giúp các em ôn tập tốt hơn và luôn đạt được kết quả cao khi học môn Lịch sử lớp 9.

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 32

Hướng dẫn soạn sử 9 bài 32

Trả lời câu hỏi và bài tập trang 173 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 173 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Trả lời

- Nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát triển : Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1.9% của thời kì 1976 - 1980, sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 % so với 0.6% thời kì 1976 — 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.

- Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật: hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật: các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được.

Bài 2 trang 173 SGK Lịch sử 9

Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985)

Kế hoạch 5 năm:1976 - 19801981 - 1985
Nông nghiệpSản xuất nông nghiệp bình quân1,9%4,9%
Sản lượng lương thực13,4 triệu tấn117 triệu tấn
Sả xuất công nghiệp0,6%9,5%
Thu nhập quốc dân0,4%6,4%

☛ Xem thêm hướng dẫn soạn sử 9

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 32 thường gặp

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

Trả lời

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất.

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 -1980) là gì?

Trả lời

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 -1980) là Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 -1980) là gì?

Trả lời

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 -1980) là cải tạo XHCN trong các vùng mới giải phóng ở Miền Nam.

Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là gì?

Trả lời

Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là do:

  • Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
  • Chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước.
  • Sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp, tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?

Trả lời

Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm và thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM