Sử 9 bài 31: Việt Nam những năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Xuất bản: 26/05/2020 - Cập nhật: 27/05/2020 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 31 Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân năm 1975

Lý thuyết sử 9 bài 31

Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân năm 1975

Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, hai miền Nam - Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Tình hình hai miền Nam - Bắc

Miền Bắc

Sau 20 năm (1954 - 1975), miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

Miền Nam

Miền Nam được giải phóng hoàn tianf, trong chừng mực nhất định có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, cơ sở của chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là phổ biến.

Câu hỏi ôn tập: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước.

Miền Bắc

- Nhiệm vụ trong tâm là ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phụ và phát triển kinh tế - văn hóa...

- Kết quả: Đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, diện tích trồng trọt tăng, nhiều công trình, nhà máy được xây dựng.

Miền Nam

- Nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tình hình, đồng thời khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa

- Kết quả: Ở các thành phố, chính quyền cách mạng được thành lập. Ở nông thôn chính quyền đã điều chỉnh ruộng đất cho nông dân, cách hoạt động sản xuất trở lại bình thường, các hoạt động văn hóa, giáo dục, ý tế được tiến hành khẩn trương.

Kết quả Khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá  ở hai miền đất nước

Câu hỏi ôn tập: Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

- Ngày 24/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

- Từ 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên, thông qua chính sách đối nội và đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Với kết quả của kì hợp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành, Tạo những điều kiện thuận lợi để các nước đi lên chủ nghĩa xã hội và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước khác.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Câu hỏi ôn tậpQuốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Trên đây là những kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 31 trọng tâm đã được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn giúp các em ôn tập tốt hơn và luôn đạt được kết quả cao khi học môn Lịch sử lớp 9.

Bài tiếp theolý thuyết lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1976 - 1985)

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 31

Hướng dẫn soạn sử 9 bài 31

Bài 1 trang 169 SGK Sử 9

Câu hỏi: Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Trả lời

Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.

Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 31 thường gặp

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

Trả lời

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là đất nước đã được độc lập, thống nhất

Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

Trả lời

Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau 1975 là gì?

Trả lời

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau 1975 là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

Trả lời

Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

Trả lời

Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tôn Đức Thắng

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM