Sử 9 bài 30: Việt Nam từ năm 1973 đến 1975

Xuất bản: 26/05/2020 - Cập nhật: 27/05/2020 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 30 hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Lý thuyết sử 9 bài 30

Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ra sức chi viện cho miền Nam. Miền Nam đấu tranh chống địch "bình định - lấn chiếm", tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam

Sau hai năm (1973 - 1974) về cơ bản miền Bắc đã khôi phục xong nền kinh tế.

Cũng trong hai năm này, miền Bắc đã đưa vào miền Nam hàng chục vạn tấn vũ khí đạn dược, quân trang, lương thực...hàng chục vạn cán bộ, bộ đội cho chiến trường.

Câu hỏi ôn tập

  • 1. Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?
  • 2. Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ đó.

→ Xem đáp án qua bài hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Lịch sử 9

Đấu tranh chống địch bình định - lấn chiếm, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Được cố vấn Mĩ chỉ huy và nhận viện trợ của Mĩ, chính quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại Hiệp định Pari

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1973) trên cơ sở nhận định kẻ thù vẫn là đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu...Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại alf tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. Từ cuối năm 1973, quân và dân ta kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng giải phòng, chủ động mở cuộc tiến công địch tại các căn cứ xuất phát của chúng.

Đầu năm 1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh Đường 14 - Phước Long, giải phóng Đương 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.

Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc

Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nhưng cũng nhấn mạnh: nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975....

 Cuộc tổng tiền công và nổi dậy Xuân 1975

+ Chiến dịch Tây Nguyên từ 4/3 đến 24/3: Ngày 10/3/1975, quân ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuột và nhanh chóng giành thắng lợi. Ngày 12/3/1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng thất bại. Ngày 14/3/1975, địch rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về Duyên hải miền Trung, bị quân ta truy kích tiêu diệt, đến ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

+ Chiến dịch Huế - Đà Nẵng từ 21/3 đến 29/3: Ngày 21/3, quân ta tiến công Huế và chặn đường rút chạy của địch. Ngày 26/3 quân ta giải phóng Huế. Cũng thời gian này ta giải phóng thị xã Tam Kì và toàn tỉnh Quảng Ngãi. Sáng 29/3, quân ta tiến công thành phố Đà Nẵng. Đến 3 giờ chiều, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Từ cuối tháng 3 đến tháng 4 nhân dân các tỉnh ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ nổi dậy giải phóng quê hương mình.

+ Chiến dịch Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh từ 26/4 đến 30/4: 5 giời chiều 26/4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30/4, xe tăng ta tiến thẳng và Dinh Độc Lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

+ Ngày 2/5/1975, tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng là Châu Đốc. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954 - 1975

Ý nghĩa lịch sử

+ Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phòng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

+ Mở ra kỉ nguyên mới lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

+ Tắc động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ cũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

Nguyên nhân thắng lợi

+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chỉ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.

+ Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

+ Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, chi viện cho đồng bào miền Nam.

+ Sự đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Câu hỏi ôn tậpCuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

Trên đây là những kiến thức lý thuyết lịch sử 9 bài 30 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn giúp các em ôn tập tốt hơn và luôn đạt được kết quả cao khi học môn Lịch sử lớp 9.

Bài tiếp theo: lý thuyết lịch sử 9 bài 31 Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân năm 1975.

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 30

Hướng dẫn soạn sử 9 bài 30

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trang 165 sách giáo khoa Lịch sử 9:

Bài 1 trang 165 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi

Quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

Trả lời

- Giai đoạn 1954 - 1960: Phong trào Đồng Khởi vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp quân địch, lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, phá sản " chiến lược Aixenhao", chiến lược thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới.

- Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời (20-2-1960), đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy.

- Giai đoạn 1961 - 1965: đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ. Chiến thắng Ấp Bắc ( 2-1-1963), Đông Xuân 1964 - 1965; chống địch lập " Ấp chiến lược " và phá " Ấp chiến lược ".

- Giai đoạn 1965 - 1968: Nhân dân cả nước trực tiếp đánh Mĩ, đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam, chiến tranh phá hoại miền Bắc với những chiến thắng itu biểu: chiến thắng Vạn Tường, đập tan phản công mùa khô; tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân

- Giai đoạn 1965 - 1973: Đánh bại Việt Nam hoá chiến tranh; Chiến tranh phá hoại miền bắc lần 2, phối hợp với Lào và Campuchia đánh bại " Đông Dương Hoá Chiến tranh tranh" với những chiến thắng itu biểu: CHinh phủ cách mạng lâm thời công hoà miền nam Việt Nam thành lập. Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp. Cuộc tấn công chiến lược 1972, trận Điện Biên Phủ trên không; Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở VN.

- Giai đoạn 1973 - 1975: đánh bại chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của địch, tiến lên đánh bại hoàn toàn cuộc Chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ với thắng lợi mở đầu ở Đường 14 - Phước Long và kết thúc là cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975.

Bài 2 trang 165 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

Xem hướng dẫn trả lời bài 2 trang 165 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 30 thường gặp

Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là đâu?

Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là gì?

Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là chiến dịch Đường 14 - Phước Long.

Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào?

Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm 1975-1976

Lý do nào là chủ yếu ta chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công đầu tiên cho chiến dịch giải phóng miền Nam 1975?

Lý do chủ yếu ta chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công đầu tiên cho chiến dịch giải phóng miền Nam 1975 vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, nhưng địch tập trung quân mỏng, bố phòng nhiều sơ hở.

Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975) ta đánh nghi binh ở đâu?

Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975) ta đánh nghi binh ở  Plâycu - Kon Tum

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM