Lý thuyết quy tắc tính đạo hàm SGK toán 11 đại số và giải tích

Doctailieu.com chia sẻ lý thuyết quy tắc tính đạo hàm thuộc chương 5 SGK Toán 11 Đại Số Giải Tích.

1. Công thức

công thức lý thuyết quy tắc tính đạo hàm SGK toán 11 đại số và giải tích

2. Phép toán

Phép toán lý thuyết quy tắc tính đạo hàm SGK toán 11 đại số và giải tích

3. Đạo hàm của hàm hợp

Đạo hàm của hàm hợp

doctailieu.com
Back to top