Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Lý thuyết dòng điện trong chân không

Tổng hợp những nội dung lý thuyết trọng tâm trong bài dòng điện trong chân không quan của bài 16 trang 95 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Những nội dung cần ghi nhớ:

- Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả các phân tử khí

- Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó.

- Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron.

- Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu

- Tia catôt là một dòng các êlectron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có thể được tạo ra bằng một súng êlectron

- Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị làm lệch bằng điện trường và từ trường. Nó được dùng làm đen hình và ống phóng điện

doctailieu.com
Tải về
Back to top