Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm SGK toán 11

Doctailieu.com chia sẻ Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm thuộc chương 5 SGK Toán 11 Đại Số Giải Tích.

1. Định nghĩa

định nghĩa của đạo hàm SGK toán 11

2. Quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa

Quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa

3. Quan hệ giữa tính liên tục và sự tồn tại đạo hàm
Quan hệ giữa tính liên tục và sự tồn tại đạo hàm

4. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Ý nghĩa hình học của đạo hàm

5. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm

Ý nghĩa vật lí của đạo hàm

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM