Lý thuyết bài 3 GDCD 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Xuất bản: 16/10/2020

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 3 GDCD 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, kiến thức trọng tâm về quy luật giá trị trong những vị trí khác nhau.

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 3 GDCD 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, kiến thức trọng tâm về quy luật giá trị trong những vị trí khác nhau.

Lý thuyết Bài 3 Giáo dục công dân lớp 11

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1. Nội dung của quy luật giá trị

1.1. Nội dung khái quát:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

1.2. Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông

Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

  • Đối với một hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ ũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.
  • Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

2. Tác động của quy luật giá trị

2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.

2.2. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận  phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề  của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

2.3. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa

Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

3. Vận dụng quy luật giá trị

3.1. Về phía nhà nước

  • Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  • Điều tiết thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

3.2. Về phía công dân

  • Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.
  • Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.
  • Đổi mới kĩ thuật – công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Sơ đồ tư duy bài 3 GDCD 11

Đang cập nhật...

-/-

Trên đây là nội dung lý thuyết bài 3 GDCD 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa với đầy đủ các  nội dung trong bài, giải bài 3 SGK GDCD 11 ngắn nhất giúp các em nắm kiến thức toàn bài tốt nhất sau bài học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM