Luyện từ và câu: Trạng ngữ trang 49 lớp 4 Kết nối tri thức tập 2

Xuất bản: 20/11/2023 - Tác giả:

Luyện từ và câu: Trạng ngữ trang 49 lớp 4 Kết nối tri thức tập 2 giúp các em chuẩn bị giải các bài tập trước tại nhà và phụ huynh theo dõi bài học cùng con.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước nội dung Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện từ và câu: Trạng ngữ trang 49, 50 để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Bài học gồm các nội dung cần chuẩn bị trước như sau:

Câu 1: Đọc các câu dưới đây và thực hiện yêu cầu.

- Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu ở cột A.

- Tìm thành phần được thêm vào mỗi câu ở cột B.

Trả lời:

A

Bác (CN) / đã đi khắp năm châu, bốn biển(VN).

Bác Hồ (CN) / đọc tuyên ngôn Độc lập(VN).

Vườn cây Bác Hồ (CN) / xanh tốt quanh năm(VN) .

B

Để tìm đường cứu nước, Bác đã đi khắp năm châu, bốn biển.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập.

Trong Phủ Chủ tich, vườn cây Bác Hồ xanh tốt quanh năm.

Câu 2: Thành phần thêm vào mỗi câu ở cột B của bài tập 1 bổ sung thông tin gì cho câu?

Trả lời:

- Để tìm đường cứu nước, Bác đã đi khắp năm châu, bốn biển.

=> Bổ sung thông tin mục đích

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

=> Bổ sung thông tin thời gian

- Trong Phủ Chủ tịch, vườn cây Bác Hồ xanh tốt quanh năm.

=> Bổ sung thông tin nơi chốn

Câu 3: Nhận xét các thành phần được thêm vào các câu ở cột B của bài tập 1.

a. Về vị trí.

b. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ.

Trả lời:

a. Về vị trí: đứng đầu câu.

b. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ: ngăn cách bằng dấu phẩy.

Câu 4: Tìm trạng ngữ của các câu trong đoạn văn sau và cho biết mỗi trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu.

Năm 938, trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chỉ huy quân dân ta đánh bại quân Nam Hán. Sau chiến thắng oanh liệt đó, ông lên ngôi vua và chọn Cổ Loa làm kinh đô. Ngày nay, đền thờ và lãng Ngô Quyền ở thị xã Sơn Tây đã trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng.

Trả lời:

Trạng ngữBổ sung thông tin
Năm 938Thời gian
Trên sông Bạch ĐằngNơi chốn
Sau chiến thắng oanh liệt đóThời gian
Ngày nayThời gian

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống bài: Luyện từ và câu: Trạng ngữ trang 49, 50 mà các em cần chuẩn bị trước tại nhà. Chúc các em học tốt!

Đừng quên còn trọn bộ tài liệu Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 đang đợi các em khám phá đấy!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM