Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng trang 25 lớp 4 Cánh diều

Xuất bản: 26/09/2023 - Tác giả:

Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng trang 25 lớp 4 Cánh diều tập 1 giúp các em học sinh chuẩn bị giải các bài tập trước tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước nội dung Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Cánh diều: Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng trang 25 để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Bài học gồm các nội dung cần chuẩn bị trước như sau:

I. Nhận xét

Câu 1: Tìm danh từ trong câu sau:

Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một cô bạn có cái tên rất ngộ: Thi Ca.

(Nguyễn Thị Kim Hòa)

Trả lời:

Những danh từ trong câu: Lớp, Minh, học sinh, cô bạn, tên, Thi Ca.

Câu 2: Những danh từ nào ở câu trên được viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Những danh từ được viết hoa là: Minh, Thi Ca vì đây là những danh từ riêng.

II. Bài học

1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng được viết hoa.

III. Luyện tập

Câu 1: Tìm danh từ trong các câu sau và xếp chúng thành hai nhóm: danh từ chung, danh từ riêng.

Bố mẹ và chị xuống Phiêng Quảng làm ruộng. Hôm nay, A Lềnh chở ngô xuống cho bố mẹ.

(Tô Hoài)

Trả lời:

Danh từ chung: bố mẹ, chị, ruộng, ngô.

Danh từ riêng: Phiêng Quảng, A Lềnh.

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn (2 – 3 câu) về quê hương em (hoặc nơi em ở). Chỉ ra các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn đó.

Trả lời:

Quê hương em rất tươi đẹp. Nơi đó là dòng sông Lô uốn lượn với những thảm cỏ xanh mướt. Chiều chiều em thường lên đê thả diều với bạn Minh.

Danh từ chung: quê hương, em, dòng sông, thảm cỏ, chiều chiều, đê, diều.

Danh từ riêng: sông Lô, Minh.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều tập 1 bài: Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng trang 25 mà các em cần chuẩn bị trước tại nhà. Chúc các em học tốt!

Đừng quên còn trọn bộ tài liệu Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 đang đợi các em khám phá đấy!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM