Luyện tập trang 94

Bài 3 trang 94 SGK Toán 5

Bài 3 trang 94 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập : Tìm đáp án đúng (Đ) và sai (S).

Bài 2 trang 94 SGK Toán 5

Bài 2 trang 94 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập : Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng.

Bài 1 trang 94 SGK Toán 5

Bài 1 trang 94 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h.