Luyện tập trang 92 Sử 11 Chân trời: Từ năm 1976 đến nay

Xuất bản: 12/01/2024 - Tác giả:

Luyện tập trang 92 Sử 11 Chân trời sáng tạo: Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở lịch sử nào để tiếp tục quản lí

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 13: Việt Nam và Biển Đông - Chân trời sáng tạo để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:

Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở lịch sử nào để tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?

Trả lời:

Những cơ sở lịch sử để Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa:

+ Các nguồn sử liệu tin cậy, có giá trị pháp lí cao của Việt Nam và nước ngoài (văn bản hành chính, tư liệu lịch sử, bản đồ,…).

+ Những hoạt động xác lập, quản lí, thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục của các chính quyền, nhà nước ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

Chi tiết hơn:

Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa dựa trên cơ sở lịch sử lâu đời và liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Cụ thể, cơ sở lịch sử của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thể hiện qua các tài liệu, văn bản lịch sử của Việt Nam từ thời nhà Trần (thế kỷ 13) đến thời nhà Nguyễn (thế kỷ 19). Trong các tài liệu này, đều có ghi chép về việc Việt Nam đã thực hiện các hoạt động quản lí, khai thác, bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo này.

Cụ thể, vào năm 1282, vua Trần Nhân Tông đã sai sứ giả đi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay người Chiêm Thành. Sau đó, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lí, khai thác, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo này.

Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lí, khai thác, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Năm 1816, vua Gia Long đã sai quân lính ra quần đảo Trường Sa cắm cờ Việt Nam và tuyên bố chủ quyền.

Ngoài ra, Việt Nam còn có các văn bản pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Năm 1887, Pháp và triều đình Mãn Thanh ký Công ước hoạch định biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó xác định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Năm 1938, toàn quyền Đông Dương I. Brévie ký Nghị định số 156-SC, quyết định tổ chức hành chính, quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên.

Với cơ sở lịch sử lâu đời và liên tục như vậy, Việt Nam có đầy đủ quyền và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở lịch sử nào để tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 sách Chân trời sáng tạo nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM