Luyện tập chung trang 113

Bài 3 trang 114 SGK Toán 5

Bài 3 trang 114 SGK Toán 5

Giải bài tập 3 trang 114 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết Luyện tập chung. Một hình lập phương có cạnh 4 cm. Nếu cạnh hình lập phương tăng gấp 3 lần ...

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 113 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết Luyện tập chung. Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Bài 1 trang 113 SGK Toán 5

Bài 1 trang 113 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 113 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết Luyện tập chung. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

X