Luyện tập 2 trang 54 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 13/01/2023 - Tác giả:

Luyện tập 2 trang 54 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Cho các ion: Li+, Ca(2+), Al(3+), F-, O(2-), PO4(3-). Hãy viết công thức tất cả các hợp chất ion...

Hướng dẫn trả lời luyện tập 2 trang 54 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 10: LIÊN KẾT ION - Chủ đề 3: Liên kết hóa học.

Câu hỏi

Cho các ion: Li+, Ca(2+), Al(3+), F-, O(2-), PO4(3-). Hãy viết công thức tất cả các hợp chất ion (tạo nên từ một loại cation và một loại anion) có thể được tạo thành từ các ion đã cho. Biết rằng tổng điện tích của các ion trong hợp chất bằng 0.

Trả lời

- \(Li{^+_x}F^-\): (+1).x + (-1).y = 0

⇒ x = y = 1

⇒  Công thức: LiF

- \(Li{^+_x}O{^{2-}_y}\): (+1).x + (-2).y = 0

⇒ x = 2, y = 1

⇒ Công thức: Li2O

- \(Li{^+_x}(PO4){^{3-}_y}\): (+1).x + (-3).y = 0

⇒ x = 3, y = 1

⇒ Công thức: Li3PO4

- \(Ca{^{2+}_x}F{^-_y}\): (+2).x + (-1).y = 0

⇒ x =1, y = 2

⇒ Công thức: CaF2

- \(Ca{^+_x}O{^{2-}_y}\): (+2).x + (-2).y = 0

⇒ x = y = 1

⇒ Công thức: CaO

- \(Ca{^{2+}_x}(PO4){^{3-}_y}\): (+2).x + (-3).y = 0

⇒ x = 3, y = 2

⇒ Công thức: Ca3(PO4)2

- \(Al{^{3+}_x}F{^-_y}\): (+3).x + (-1).y = 0

⇒ x = 1, y = 3

⇒ Công thức: AlF3

- \(Al{^{3+}_x}O{^{2-}_y}\): (+3).x + (-2).y = 0

⇒ x = 2, y = 3

⇒ Công thức: Al2O3

- \(Al{^{3+}_x}(PO4){^{3-}_y}\): (+3).x + (-3).y = 0

⇒ x = y = 1

⇒ Công thức: AlPO4

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời luyện tập 2 trang 54 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM