Luyện tập 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Luyện tập 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính a) 6/13 . 8/7 . 26/3 . -7/8 ; b) 6/5 . 3/13 - 6/5.16/3

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 2 trang 20 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Luyện tập 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi : Tính:

a) \(\dfrac{6}{{13}}.\dfrac{8}{7}.\dfrac{{ - 26}}{3}.\dfrac{{ - 7}}{8}\)

b) \(\dfrac{6}{5}.\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{6}{5}.\dfrac{{16}}{{13}}\)

Giải

a)

\(\begin{array}{l} \dfrac{6}{{13}}.\dfrac{8}{{17}}.\dfrac{{ - 26}}{3}.\dfrac{{ - 7}}{8}\\= \left( {\dfrac{6}{{13}}.\dfrac{{ - 26}}{3}} \right).\left( {\dfrac{8}{7}.\dfrac{{ - 7}}{8}} \right)\\ = \dfrac{{6.\left( { - 26} \right)}}{{13.3}}.\dfrac{{8.\left( { - 7} \right)}}{{7.8}}\\ =  - 4.\left( { - 1} \right) = 4\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l} \dfrac{6}{5}.\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{6}{5}.\dfrac{{16}}{{13}}\\= \dfrac{6}{5}.\left( {\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{{16}}{{13}}} \right)\\ = \dfrac{6}{5}.\dfrac{{3 - 16}}{{13}}\\ = \dfrac{6}{5}.\left( { - 1} \right)\\ = \dfrac{{ - 6}}{5}\end{array} \)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Luyện tập 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM