Lục Vân Tiên gặp nạn

Lục Vân Tiên gặp nạn
Năm sáng tác:Khoảng thập niên 50 của thế kỉ 19
Tác giả:Nguyễn Đình Chiểu
Hoàn cảnh sáng tác:
Truyện Lục Vân Tiên là một truyện thơ nôm của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ 19, truyện có 2082 câu thơ lục bát. Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần đầu của truyện.
Phân tích Lục Vân Tiên gặp nạn

Phân tích Lục Vân Tiên gặp nạn

Hướng dẫn phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên găp nạn để làm sáng rõ sự đối lập giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân cách cao cả và những toan tính thấp hèn