Looking Back Unit 9 lớp 11 Global Success trang 108

Xuất bản: 28/02/2024 - Tác giả:

Looking Back Unit 9 lớp 11 Global Success trang 108 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp các em học sinh giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 unit 9 tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Unit 9 Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Cùng xem chi tiết nội dung hướng dẫn: Looking Back Unit 9 lớp 11 Global Success trang 108

Giải Tiếng Anh 11 Looking Back Unit 9 trang 108

Pronunciation

Mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Listen and check. Then practise saying them. (Đánh dấu ngữ điệu trong những câu hỏi này, sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành nói chúng)

Bài nghe:


1. Should we report bullying to teachers or speak to our parents first?

2. Is this social awareness campaign about poverty or crime?

3. Have you ever experienced any physical, verbal, or social bullying?

4. Do you worry about peer pressure, body shaming, or bullying?

Trả lời

1. Should we report bullying to teachers ↗ or speak to our parents ↘ first?

2. Is this social awareness campaign about poverty ↗ or crime↘?

3. Have you ever experienced any physical ↗, verbal ↗, or social bullying↘?

4. Do you worry about peer pressure ↗, body-shaming↗  or bullying↘?

Tạm dịch:

1. Chúng ta nên báo cáo việc bắt nạt với giáo viên hay nói chuyện với cha mẹ trước?

2. Đây là chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội về nghèo đói hay tội phạm?

3. Bạn đã bao giờ bị bắt nạt về thể chất, lời nói hoặc xã hội chưa?

4. Bạn có lo lắng về áp lực của bạn bè, sự xấu hổ về cơ thể hoặc bắt nạt không?

Vocabulary

Solve the crossword. Use the words you have learned in this unit. (Giải ô chữ. Sử dụng những từ bạn đã học trong phần này)

Solve the crossword. Use the words you have learned in this unit

Trả lời

Use the words you have learned in this unit.

Tạm dịch:

NGANG

2. Cảnh sát địa phương đang tiến hành một chiến dịch nâng cao nhận thức để giảm tội phạm trong khu vực.

3. Thanh thiếu niên thường xuyên bị bắt nạt bị trầm cảm.

4. Các trò chơi điện tử bạo lực có thể dẫn đến cảm giác giận dữ và căm ghét.

DỌC

1. Xây dựng sự tự tin là điều quan trọng để ngăn ngừa và đối phó với bắt nạt.

Grammar

Choose the correct answer to complete each sentence below. (Chọn đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây)

1. We started a campaign against bullying in our school. (However / In addition), we organised classes for teens to try new things and become more confident.

2. Sharing someone’s personal information online is ilegal. (Therefore / Moreover), you should be very careful about what you post online.

3. (Because / Because of) our health campaign was successful, more teenagers now eat healthy food and exercise regularly.

4. (Although / In spite of) all our efforts, we were not able to solve the problem.

Trả lời

1. In addition

2. Therefore

3. Because

4. In spite of

Giải thích:

1.

However: Tuy nhiên

In addition: Thêm vào đó

2.

Therefore: Vì vậy

Moreover: Hơn thế nữa

3. Because + S + V = Because of + N/ V-ing: Bởi vì

4. Although + S + V = In spite of + N/V-ing: Mặc dù

Tạm dịch:

1. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các lớp học cho thanh thiếu niên để thử những điều mới và trở nên tự tin hơn.

2. Vì vậy, bạn nên rất cẩn thận về những gì bạn đăng trực tuyến.

3. Bởi vì chiến dịch sức khỏe của chúng tôi đã thành công, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên ăn thực phẩm lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

4. Dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không giải quyết được vấn đề.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11: Looking Back Unit 9 lớp 11 Global Success trang 108. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM