Lesson 2 unit 19 SGK Tiếng anh 3

Xuất bản: 09/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh 3 unit 19 lesson 2 với chủ đề They're in the park. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lại - lesson 2 unit 19 trang 60, 61 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Cùng ôn lại phần nghe và lặp lại ở Lesson 1 unit 19 trang 58 - 59 trước khi chúng ta vào bài nhé!

Giải Lesson 2 unit 19 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Bài nghe:


a)  Hello, Mai This is Linda.

I'm in Ho Chi Minh City.

Oh, great!

b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?

It's sunny.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào Mai. Đây là Linda.

Mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ồ, tuyệt!

b) Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda?

Trời nắng.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:


a)  What's the weather like?

It's sunny.

b)  What's the weather like?

It's rainy.

c)  What's the weather like?

It's cloudy.

d)  What's the weather like?

It's windy.

e)  What's the weather like?

It's snowy.

f)  What's the weather like?

It's stormy.

Hướng dẫn dịch:

a)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời nắng.

b)  Thời tiết như thế nào vậy ?

Trời mưa.

c)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có mây.

d)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có gió.

e)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có tuyết.

f)  Thời tiết như thế nào vậy?

Trời có bão.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

→ What's the weather like?

It's sunny.

→ What's the weather like?

It's cloudy.

→ What's the weather like?

It's rainy.

→ What's the weather like?

It's windy.

Hướng dẫn dịch:

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều nắng.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mưa.

→ Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều gió.

Bài 4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Bài nghe:


a.2b.1c.4d.3

Bài nghe:

1. Mai: Let's play a game.

Nam: OK.

Mai: Look at this picture. What's the weather like?

Nam: It's rainy.

Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

Nam: It's sunny.

Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy.

Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy!

Nam: Well done, Mai!

Hướng dẫn dịch:

1. Cùng chơi trò chơi nào.

Được.

Hãy nhìn vào bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mưa.

Đúng rồi.

2. Còn bức tranh này thì sao? Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều nắng.

Đúng rồi. Bây giờ đến lượt bạn.

3. Hãy nhìn vào bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

Không, Mai ơi. Trời có tuyết rơi.

4. Còn bức tranh này. Thời tiết như thế nào?

Trời nhiều mây.

Đúng rồi, Mai.

Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

1. It is cloudy in Ha Noi today.

2. It is windy in Hue today.

3. It is rainy in Da Nang today.

4. It is sunny in Ho Chi Minh City today.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay ở Hà Nội trời nhiều mây.

2. Hôm nay ở Huế trời nhiều gió.

3. Hôm nay ở Đà Nẵng trời nhiều mưa.

4. Hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều nắng.

Bài 6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát).

Bài nghe:


The weather song

What is the weather like?

What is the weather like?

It is sunny and windy


In my hometown.

What is the weather like?


What is the weather like?

It is cloudy and rainy

In my hometown.

Hướng dẫn dịch:

Bài ca thời tiết

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Trời nắng và gió Trên quê tôi.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Lesson 2 unit 19 trang 60 - 61

----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM