Lão Hạc

Lão Hạc
Năm sáng tác:1943
Tác giả:Nam Cao
Hoàn cảnh sáng tác:
Lão Hạc là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dân của Nam Cao, thể hiện một cách chân thực, cảm động số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ.
Suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc

Suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc

[Văn mẫu 8] Suy nghĩ về cái chết của Lão Hạc để làm rõ tại sao một người nông dân với những phẩm chất tốt đẹp cuối cùng vẫn nhận cái chết đau đớn đến vậy

Thuyết minh về tác phẩm Lão Hạc

Thuyết minh về tác phẩm Lão Hạc

[Văn mẫu 8] Tuyển tập những bài văn thuyết minh về truyện ngắn Lão Hạc hay nhất được Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ đến các em.

Cảm nhận về lão Hạc

Cảm nhận về lão Hạc

[Văn mẫu 8] Tuyển tập những bài văn mẫu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật lão Hạc bao gồm những bài văn hay nhất được Đọc tài liệu sưu tầm.

Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc

Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc

[Văn mẫu 8] Nêu cảm nghĩ về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc để thấy được thấp thoáng đâu đó trong cái xã hội đen tối vẫn luôn tồn tại tình người, tồn tại người luôn tin vào những điều tốt đẹp của con người