Language Review 1 lớp 7 trang 36 SGK Tiếng Anh

Xuất bản ngày 13/01/2020 - Tác giả:

Language Review 1 lớp 7 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1

Tham khảo phương pháp làm bài và lời giải Language Review 1 lớp 7 trang 36 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Review 1 lớp 7 đầy đủ và chi tiết.

Language Review 1 lớp 7

Pronunciation Language Review 1 lớp 7

Bài 1

Task 1. Listen and tick (√) the word if it is the same as the word you hear and cross (x) it if it is different

(Nghe và chọn (√) từ nếu nó giống với từ mà bạn nghe được và chọn (x) nếu khác.)

Click tại đây để nghe:


Language Review 1 lớp 7 trang 36 hình 3

Đáp án: 

Language Review 1 lớp 7 trang 36 hình 4

» Bài trước: Project Unit 3 lớp 7

Bài 2

Task 2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently

(Chọn từ mà phần gạch dưới được phát âm khác)

1. A. high             B. rough              C. tough              D. laugh
2. A. bag B. frog C. original D. flag
3. A. hurricane B. scarf C. city D. cracker
4. A. labour B. flour C. favour D. honour
5. A. fear B. earn C. hear D. clear

Đáp án: 

1. A

Giải thích:high bởi vì âm gh được phát âm là âm câm, còn những từ khác gh được phát âm là /f/

2. C

Giải thích:original bởi vì âm g được phát âm là /dz/, còn những từ khác, g được phát âm là /g/.

3. C

Giải thích:city bởi vì âm C được phát âm là /s/, còn những từ khác, C được phát âm là /k/.

4. B

Giải thích: flour bởi vì âm 0u được phát âm là /au/, còn những từ khác, ou được phát âm là /s/.

5. B

Giải thích: earn bởi vì âm ea được phát âm là /a/, còn những từ khác, ea được phát âm là /i/.

Vocabulary Language Review 1 lớp 7

Bài 3

Task 3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (√) the one(s) you yourself do.

(Đặt những cụm từ trong khung vào những phân loại thích hợp và chọn với những cụm từ mà bạn tự thực hiện.)

  • helping the old
  • raising money for the poor
  • washing your hands before meals
  • opening classes for street children
  • tidying up your room
  • collecting stamps
  • eating a lot of fruit
  • collecting rubbish in your area

Đáp án: 

Activities for...
yourselfyour community

-    tidying up your room

-   collecting stamps

-   washing your hands before meals

-    eating a lot of fruit

-   helping the old

-   raising money for the poor

-    collecting rubbish in your area

-    open classes for Street children

Tạm dịch:

Những hoạt động cho ...
chính bản thân emcộng đồng của em

-   dọn dẹp phòng bạn

-   sưu tầm tem

-   rửa tay của bạn trước khi ăn

-   ăn nhiều trái cây

-   giúp đỡ người già

-   quyên tiền cho người nghèo

-   nhặt rác trong khu vực của bạn

-   mở các lớp học cho trẻ em đường phố

Bài 4

Task 4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to match each description. The first one is an example.

(Bạn có thể nhớ như thế nào? Chọn một trong những từ/ cụm từ bên dưới để nối với mỗi miêu tả. Câu đầu là ví dụ.)

Language Review 1 lớp 7 trang 36 hình 5

Đáp án: 

Language Review 1 lớp 7 trang 36 hình 6

Tạm dịch:

Mô tảTừ/ cụm từ
0. Bạn thích bút mực. Bạn sưu tầm và giữ chúngsưu tầm bút mực
1. một căn bệnh từ việc ăn quá nhiềubéo phì
2. người sống trong một khu vựccộng đồng
3. năng lượng bạn cần cho những hoạt động hàng ngàycalo
4. giữ dáng cân đốigiữ dáng
5. cho đồ vật để giúp những người có nhu cầuquyên góp
6. một điều mà ban thích làmsở thích

Grammar Language Review 1 lớp 7

Bài 5

Task 5. Choose the best answer A, B, or C to complete the sentences.

(Chọn đáp án đúng nhất A, B, hoặc C để hoàn thành câu)

1. People _______ between 1,600 and 2,500 calories a day to stay healthy.

A. need                               B. needed                               C. have needed

2. The room smells bad. Somebody _______ in here.

A. smoke                               B. smoked                               C. has smoked

3. In that area, it _______ difficult to find enough food in winter.

A. is                               B. was                               C. has been

4. He ate a lot of junk food, so he _______ fat quickly.

A. gets                               B. got                               C. has gotten

5. In the history of mankind, people _______ for new foods.

A. always look                               B. always looked                               C. have always looked

6. Be a Buddy was founded _______ to help the street children.

A. since 2010                               B. in 2011                               C. every year

Đáp án: 

1. A. need

Giải thích: Diễn tả 1 sự thật trong hiện tại ==> hiện tại đơn

Tạm dịch: Người ta cần 1600 đến 2500 calo một ngày để giữ dáng.

2. B. has smoked

Giải thích: Một hành động xảy ra ở hiện tại nhưng không rõ thời gian ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:  Phòng học có mùi hôi. Có người đã hút thuốc.

3. A. is

Giải thích: Diễn tả 1 sự thật trong hiện tại ==> hiện tại đơn

Tạm dịch:  Trong khu vực đó, sẽ thật khó để tìm đủ thức ăn cho mùa đông.

4. B. got

Giải thích: hành động đã xảy ra trong quá khứ ==> quá khứ đơn

Tạm dịch: Anh ấy đã ăn nhiều thức ăn vặt, vì thế anh ấy đã mập lên rất nhanh.

5. C. have always looked

Giải thích: Một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:  Trong lịch sử nhân loại, người ta luôn tìm kiếm những thức ăn mới.

6. B. in 2011

Giải thích: in + thời gian quá khứ ==> quá khứ đơn

Tạm dịch:  Bạn đồng hành được thành lập vào năm 2011 để giúp trẻ em đường phố.

Bài 6

Task 6. Match the beginnings in A with the endings in B.

(Nối câu đầu của cột A với phần kết thúc của cột B)

Language Review 1 lớp 7 trang 36 hình 7

Đáp án: 

1 - D

2 - E

3 - A

4 - C

5 - B

Tạm dịch:

1. Những người này sống trên núi, nên họ có nhiều không khí trong lành.

2. Để giúp cộng đồng của mình, bạn có thể tham gia vào chương trình “Làm bạn đồng hành”, hoặc có thể bắt đầu những hoạt động riêng của bạn.

3. Đừng ăn quá gần giờ đi ngủ, nếu không bạn sẽ bị mập.

4. Cha tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, nhưng ông ấy không bao giờ bán chúng.

5. Đặt một thùng rác ở đây và đó, và người ta sẽ cho rác vào đỏ

Everyday English Language Review 1 lớp 7

Bài 7

Task 7. Work in pairs. Ask your partner the questions to find out if your partner has good eating habits.

(Làm theo cặp. Hỏi bạn những câu hỏi để tìm ra bạn học có thói quen ăn uống tốt hay không?)

1. Do you wash your hands before and after a meal?

2. Do you throw food wrappers in a bin when you finish eating?

3. Do you stop eating when you start feeling full?

4. Do you eat lying on your stomach?

5. Do you eat long before you go to bed?

Đáp án: 

1. Yes, I do./ No, I don’t.

Tạm dịch:Bạn có rửa tay trước và sau bữa ăn không?

Vâng, tôi có. Không, tôi không có.

2. Yes, I do./ No, I don’t.

Tạm dịch:Bạn có cho vỏ bọc thức ăn vào một thùng rác khi bạn ăn xong?

Vâng, tôi có. Không, tôi không có.

3. Yes, I do./ No, I don’t.

Tạm dịch:Bạn có ngừng ăn khi bắt đầu cảm thấy no không?

Vâng, tôi có. Không, tôi không có.

4. Yes, I do./ No, I don’t.

Tạm dịch:Bạn ăn tùy thuộc vào bao tử của bạn phải không?

Vâng, tôi có. Không, tôi không có.

5. Yes, I do./ No, I don’t.

Tạm dịch:Bạn có ăn lâu trước khi đi ngủ không?

Vâng, tôi có. Không, tôi không có.

» Bài tiếp theo: Skills Review 1 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Language Review 1 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM