Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH

Kim loại tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH là Al do tính chất đặc biệt của nhôm nên kim loại này có thể vừa tác dụng với axit và bazơ.

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH ?

A. Al.

B. Mg.

C. Fe.

D. Cu.

Đáp án: A. Al

Giải thích

Phương trình phản ứng của Al với HCl và NaOH diễn ra như sau

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?

A. Ba(NO₃)₂.

B. MgCl₂.

C. KHCO₃.

D. K₂CO₃.

Đáp án: C. KHCO₃.

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3

Xem giải thích đáp án câu 1Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl

2. Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

A. AlCl3

B. CaCO3

C. BaCl2

D. Ca(HCO3)2

Đáp án: D. Ca(HCO3)2.

Chất tác dụng với HCl và tạo kết tủa khi tác dụng với Ca(OH)2 là Ca(HCO3)2.

Xem giải thích đáp án câu 2Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl

Trên đây đáp án cho câu hỏi Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X