Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O?

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O? Dựa trên tính chất của kim loại để lựa chọn đáp án chính xác.

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O?

A. Ca.

B. Cu.

C. K.

D. Na.

Đáp án: B. Cu.

Giải thích

Các kim loại K, Na và Ca đều là các kim loại hoạt động mạnh trong nước ở điều kiện thường

Câu hỏi liên quan

1. Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. CuSO4

B. H2SO4 đặc nguội

C. HNO3 loãng

D. H2SO4 đặc nóng

Đáp án: B. H2SO4 đặc nguội

Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội

Xem giải thích đáp án câu 1Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch nào

2. Al2O3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. NaNO₃.

C. H₂SO₄ loãng

D. HCl đặc, nguội.

Đáp án: B. NaNO₃.

Al2O3 không phản ứng với dung dịch NaNO3.

Xem giải thích đáp án câu 2Al2O3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây

Trên đây đáp án cho câu hỏi Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X