Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Năm sáng tác:1971
Tác giả:Nguyễn Khoa Điềm
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ ra đời ngày 25/3/1971, khi tác giả tham gia cuộc chiến đấu chống Mĩ ở chiến khu miền Tây Thừa Thiên.Đây là một bài thơ hay viết về đồng bào thiểu số, đã được phổ nhạc thành bài hát Lời ru trên nương được nhiều người yêu thích.
Phân tích Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Phân tích Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Phân tích Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm để thấy được hình ảnh người mẹ Tà-ôi với những tình cảm bình dị mà vĩ đại cho những đứa con, cho quê hương đất nước.