Khoa Quốc tế Đại học Quốc Gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018

Dưới đây là điểm chuẩn của Khoa Quốc tê Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2018 được đọc tài liệu tổng hợp và gửi tới các em học sinh. Cha mẹ và các em có thể xem trực tiếp hoặc tải về.

Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School) là đơn vị tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng ngoại ngữ, đã hợp tác với các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Bằng cử nhân và thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học nước ngoài cấp. Đến nay, Khoa Quốc tế-ĐHQGHN đã hợp tác với gần 40 trường đại học ở nước ngoài

Tên tiếng Việt: Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU - International School

Điểm chuẩn trường Khoa Quốc tê Đại học Quốc Gia Hà Nội 2018:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1  

Các ngành đào tạo đại học

   
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02 18,5
3 7340303 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D02 16,75
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D02 16
5 7480111 Tin học và kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D02 15

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước

Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1  

Các ngành đào tạo đại học

  ---  
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02 18.5  
3 7340303 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D02 17  
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D02 17.25  
5 7480111 Tin học và kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D02 ---  

Tham khảo điểm chuẩn năm 2016:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 76  
2 7340399 Kế toán, phân tích và kiểm toán* A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 77  
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 77.5  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến
Theo KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

7340120 Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) 225 5

7340303 (thí điểm)

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (Đào tạo bằng tiếng Anh) 137 3
7340405 Hệ thống thông tin quản lý (Đào tạo bằng tiếng Anh) 69 1

7480109
(thí điểm)

Tin học và kỹ thuật máy tính 39 1
  Tổng: 480 chỉ tiêu 470 10

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Khoa Quốc tế Đại học Quốc Gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018 để xem ở dưới đây
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2020 chi tiết các chuyên ngành kèm điểm chuẩn các năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Điểm chuẩn trường Đại Học Vinh 2020

Điểm chuẩn Đại Học Vinh 2020 chi tiết các ngành chính thức vừa được công bố kèm chỉ tiêu tuyển sinh của trường và điểm chuẩn các năm trước để các em tham khảo

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Nguyên 2020/2021 kèm chi tiết điểm chuẩn các năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu