Khí thế của kiêu binh được miêu tả như thế nào?

Xuất bản: 20/12/2022 - Cập nhật: 29/12/2022 - Tác giả:

Khí thế của kiêu binh được miêu tả như thế nào? Trả lời câu hỏi đọc hiểu 6 trang 39 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều, soạn bài Kiêu binh nổi loạn.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 39 thuộc nội dung câu hỏi đọc hiểu giữa bài Kiêu binh nổi loạn sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 Cánh diều.

Câu hỏi đọc hiểu 6 trang 39 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 Cánh diều

Chi tiết câu hỏi: Khí thế của kiêu binh được miêu tả như thế nào?

Cách trả lời 1:

Khí thế của kiêu binh được miêu tả: người nào cũng nhảy nhót hăng hái, cùng cầm binh khí xô lấn nhau vào trong phủ; không vào được thì hò reo, quáy tháo long trời lở đất:

- “Bằng Vũ vào trong phủ, đánh luôn ba hồi, chín tiếng trống.”

- “Lại nói, quân lính nghe thấy tiếng trống tức thì người nào cũng nhảy nhót hăng hái, cùng cầm binh khí xô lấn nhau mà vào trong phủ”

- “…quân lính ở bên ngoài không vào được, họ cứ đứng hò reo, quát tháo long trời lở đất.”

Cách trả lời 2:

Khí thế của kiêu binh:

- Quân lính khi nghe thấy tiếng trống thì nhảy nhót hăng hái, cầm binh khí xô lấn nhau vào trong phủ.

- Khi các cửa đã đóng, quân lính bên ngoài đừng hò reo, quát tháo long trời lở đất.

=> Khí thế của kiêu binh khá mạnh mẽ, hào hứng, có chút hơi náo loạn và thiếu tính tổ chức.

Các câu hỏi khác trong bài

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu 6 trang 39: "Khí thế của kiêu binh được miêu tả như thế nào?" thuộc nội dung soạn bài Kiêu binh nổi loạn Cánh diều, nằm trong bộ soạn văn 10 Cánh diều tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM