Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Thông báo điểm thi Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021 của trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp như sau:

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 1
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 2
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 3
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 4
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 5
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 6

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 7
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 8
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 9
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 10

kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 26

Trên đây là kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 chi tiết, chúc các em có một chặng đường THPT mới thật tốt!

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM