Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Thông báo điểm thi Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021 của trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp như sau:

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 1
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 2
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 3
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 4
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 5
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 6
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 7
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 8
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 9
Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 10

kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 phòng 26

Trên đây là kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020 chi tiết, chúc các em có một chặng đường THPT mới thật tốt!

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Back to top