Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 180 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 180, Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, sách giáo khoa địa lí 12

Đề bài

Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu?

Lời giải chi tiết

Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ:

- Tăng nguồn vốn đầu tư vào các ngành sản xuất là thế mạnh của vùng, từ đó được đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng hiện đại nhất.

- Đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường,... 

- Mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân.

- Thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển. 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu