Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 29, Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi , Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi

Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Hướng dẫn trả lời

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện bằng sự xâm thực rất mạnh mẽ ở miền đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông:

  - Địa hình xâm thực mạnh ở đồi núi:

+ Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ đất bị sói mòn rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá

+ Ở vùng đá vôi hình thành địa hình cacxtơ với các hang động, suối cạn, thung khô...

+ Các vùng thềm phù sa bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng

  - Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông: rìa phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng và phía tây nam đồng bằng châu thổ sông Cửu Long hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét ...

doctailieu.com
Back to top