Soạn bài chính tả tập chép Chị em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn và giải bài tập chính tả tập chép: Chị em trang 27, 28 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.
Mục lục nội dung

Hướng dẫn trả lời câu 1, 2, 3 trang 27, 28 SGK Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tập chép: Chị em

Đáp án:

Học sinh tự chép bài vào vở.

Câu 2 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ăc

hay oăc ?

Đáp án:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 3 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Đáp án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với riêng – chung.

– Cùng nghĩa với leo → trèo.

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau → chậu.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với đóng → mở.

– Cùng nghĩa với vỡ → bể.

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi → mũi.

Soạn bài chính tả tập chép Chị em | SGK Tiếng Việt 3

Tâm Phương (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM