Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ Tiếng Việt 3 tiết 7

Hướng dẫn giải bài tập ô chữ trang 72 tiết 7 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 (Tuần 9) bài Ôn tập giữa kỳ.

Câu hỏi: (trang 72 sgk Tiếng Việt 3): Giải ô chữ

Đáp án giải ô chữ trang 72 SGK Tiếng Việt 3:

a) 

Đáp án giải ô chữ trang 72 SGK Tiếng Việt 3

b) Từ mới xuất hiện trong ô chữ: Trung thu.

Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ Tiếng Việt 3 tiết 7

doctailieu.com
Back to top