Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập 3 trang 12 sách giao khoa Toán lớp 1

Bài hướng dẫn làm bài tập 2 tại trang 12 sách giáo khoa toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé luyên tập tốt kiến thức đếm và nhận biết các số 1,2,3.

Đề bài: Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp

bài tập 3 trang 12 sách giao khoa Toán lớp 1

Đáp án:

đáp án bài tập 3 trang 12 sách giao khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top