Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập 1, 2 và 3 trang 54 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem và tải về bài hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2 và bài 3 thuộc trang 54 SGK môn Toán lớn 1 giúp các bậc phụ huynh xem trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập những kiên thức về phép trừ trong phạm vi 3 đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

2 - 1 = 3 - 1 = 1 + 1 = 1 + 2 =
3 - 1 = 3 - 2 = 2 - 1 = 3 - 2 =
3 - 2 = 2 - 1 = 3 - 1 =  3 - 1 =

Đáp án

2 - 1 = 1 3 - 1 = 2 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 3 - 1 =  2 3 - 1 = 2

Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 2 trang 54 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 2 trang 54 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 54 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 54 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 54 sách giáo khoa lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top